AMS BridgeBlue HCM Event Registration Form

Mẫu Đăng ký Tham dự hội thảo tại Việt Nam


Tìm hiểu thông tin về du học Úc

Cùng tham dự và tìm hiểu thêm về những dự định học tập và sống ở Úc.

Ngày: 18-08-2017 (Thứ sáu)
Thời gian: 16:00
Địa chỉ: AMS BridgeBlue HCMC @ Regus, Lầu 7, Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

AMS BridgeBlue là công ty trực thuộc AMSBB Group với những văn phòng đại diện ở 22 quốc gia. Chúng tôi giúp các học sinh quốc tế từ mọi nơi để có cơ hội được học tập tại Úc.

Study in Australia Information Session

Join us to find out your options to study and live in Australia.

Date: 18 August 2017 (Friday)
Time: 4pm
Venue: AMS BridgeBlue HCMC @ Regus, 7th Floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

AMS BridgeBlue is part of the AMSBB Group with offices in 22 countries. We assist international students from all over the world to study in Australia.

Mời bạn đăng ký tại đây để nhận vé điện tử.